ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI

─ FILIALA BUCUREŞTI ─

Ce este APDP București

Proiect Practică Studenți

Lansare Concurs – Soluții inovative

Asociația Profesională de Drumuri și Poduri (A.P.D.P.) – Filiala București, în calitate de Beneficiar, împreună cu S.C. Mari Vila Com S.R.L., în calitate de Partener 1 și S.C. Dimar S.R.L., în calitate de Partener 2, anunță lansarea concursului de proiecte - Soluții...

Adunarea Generală a A.P.D.P. – Filiala București

In data de 25 Martie 2022 a avut loc Adunarea Generala A.P.D.P. – Filala București Ordinea de zi a fost următoarea: Raportul Consiliului Filialei privind activitatea desfasurata in anul 2021Raportul activitatii economice pe anul 2021Raportul comisiei de...

Cotizații membri

Conform Statutului, membrii activi ai A.P.D.P. - Filiala București au obligația de a achita cotizația anuală de membru până la data de 1 Decembrie a.c. Persoanele și societățile care nu au achitat cotizația timp de 2 ani consecutivi își pierd calitatea de membru...

Inovarea Socială în Construcții

Inovarea sociаlă devine tot mаi importаntă lа nivel europeаn, аvând în vedere rolul său de promovаre а unor soluții și modаlități noi, creаtive, de rezolvаre а problemelor cu cаre se confruntă аnumite comunități și societаteа în аnsаmblul său. POCU promoveаzа inovаreа...

Asociația Profesională de Drumuri și Poduri – Filiala București, în parteneriat cu Mari Vila Com SRL și Dimar SRL, implementează începând cu luna aprilie a anului 2021, proiectul “PCCC – Sistem funcțional de stagii de Practică pentru studenții din domeniul Construcțiilor și Căilor de Comunicații”

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar obiectivul principal al proiectului este reprezentat de dezvoltarea de competențe profesionale și transversale pentru studenții din învățământul superior tehnic din domeniul Construcțiilor prin organizarea de stagii de practică, prin valorificarea parteneriatelor sustenabile cu mediul privat, prin accesul la servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea facilitării tranziției spre piața muncii și a creșterii șanselor de angajare pentru min 90 de absolvenți.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

PARTENERI

MARIVILA COM SRL