Proiect „PCCC – Sistem funcțional de stagii de Practică pentru studenții din domeniul Construcțiilor și Căilor de Comunicații”, ID 133296

Companii Partenere

Mari Vila Com S.R.L.

Dimar S.R.L.

Partenerii noștri sunt societăți de prestigiu și angajatori importanți la nivel național (cu peste 15 ani de experienta), care își desfășoară activitatea în domeniu. Aceste companii își manifestă anual dorința și disponibilitatea de a asigura locuri pentru practică destinate studenților la din domeniul construcțiilor infractructurii de transport, inginerie civila, amenajări hidrotehnice, construcții industriale etc.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro