Despre noi

A.P.D.P. – Filiala București este una dintre cele 12 filiale ale Asociației Profesionale de Drumuri și Poduri din România. Filiala București a obținut personalitate juridică prin Hotarâre Judecătorească în decembrie 2008 fiind astfel cea mai nouă Filială a A.P.D.P. România.

Membrii săi sunt în majoritate cu domiciliul sau sediul în Municipiul București însă avem și membrii din alte județe ale țării care au optat pentru înscrierea în această Filială.

A.P.D.P. – Filiala București este formată din membri individuali – persoane fizice și membri colectivi, persoane juridice care activează sau care au preocupări în domeniul drumurilor și podurilor. Numărul membrilor ne situează pe primul loc ca mărime între Filialele A.P.D.P. România.

Ca structuri interne ale Filialei, înființată în anul 2012, amintim Clubul Tinerilor Ingineri, Clubul Doamnelor precum si Comitetele Tehnice teritoriale pe domeniile Poduri, Gestionarea patrimoniului rutier și Mediu.

Pe viitor sunt în plan și alte comitete cum ar fi Siguranța circulației, Terasamente și drumuri nepavate și Mobilitatea în zonele urbane.

În cadrul A.P.D.P. – Filiala București funcționează și una dintre cele patru Comisii de Atestare Tehnică ale A.P.D.P. România, comisie care atestă din punct de vedere tehnico-profesional societăți care își desfășoară activitatea în domeniul rutier, membre ale A.P.D.P. România.

Printre preocupările importante ale A.P.D.P. – Filiala București trebuie menționată și colaborarea intensă cu Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, Filiala București acordând o atenție deosebită tinerei generații de ingineri de drumuri și poduri.

Scopurile Asociaţiei

– reprezentarea, promovarea şi apărarea, la nivel naţional şi internaţional, a intereselor profesionale ale membrilor săi din domeniul de drumuri şi poduri;
– analizarea şi dezbaterea problemelor care tratează drumul şi transportul rutier;
– promovarea unor forme moderne şi unitare de organizare a domeniului rutier;
– informarea şi perfecţionarea profesională continuă a membrilor săi.

Obiectivele principale ale Asociaţiei

– să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi economic a activităţilor proprii;
– să sprijine dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnice din domeniul rutier;
– să susţină formarea corpurilor de specialişti (experţi, verificatori etc.) şi să apere interesele lor conform regulamentelor specifice;
– să colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme şi organizaţii sau unităţi economice, sociale, profesionale;
– să se asocieze sau afilieze, după caz, la organisme similare naţionale şi internaţionale;
– să organizeze congrese, conferinţe, simpozioane şi schimburi de experienţă pe teme profesionale;
– să participe la manifestări tehnice similare din ţară şi străinătate;
– să promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice formă în ţară şi străinătate;
– să asigure protecţia profesională a membrilor săi – în acest scop va funcţiona un Consiliu de Onoare;
– să susţină şi să verifice activitatea de pregătire şi specializare a membrilor săi şi a învăţământului mediu şi superior de specialitate, prin forme de învăţământ adecvate;
– să sprijine şi să stimuleze activitatea de inventică;
– să organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociaţiei Mondiale de Drumuri (AIPCR);
– să propună şi să participe la elaborarea de legi, instrucţiuni, standarde, normative tehnice şi acte normative specifice domeniului;
– să colaboreze la elaborarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, în domeniul drumurilor şi podurilor;
– să creeze baze de date tehnice.