GDPR, Politică de confidențialitate

Cine suntem

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI (A.P.D.P.) – Filiala București, cu sediul social în B-dul Iuliu Maniu nr.401A, Sector 6, București, C.I.F. 25436758; Nr. Reg. Special: 92 / 05.12.2008 și adresa de corespondență în Bd. Iuliu Maniu nr. 14, bl. 13, sc. D, et. 2, ap. 162, sector 6, București.

Email: apdp.bucuresti@gmail.com
Telefon: 0722 504 313

Puteți contacta în orice moment Responsabilul cu protecția datelor al APDP București și puteți transmite solicitarea dumneavoastră prin oricare dintre modalitățile de mai sus.

Adresa sitului web este: www.apdpbucuresti.ro .

 

SECȚIUNEA I – GDPR

1. De ce colectăm date

Începând cu data de 25 mai 2018, toate companiile trebuie să desfășoare activitatea de prelucrare a datelor în conformitate cu “Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR” nr. 679/2016, care se aplică în toate statele membre U.E.. Conform cerinţelor acestui Regulament, APDP Bucuresti se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră.

APDP Bucuresti, colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care le utilizatorii le pun la dispozitie voluntar sau prin accesarea websitului.

Vom utiliza datele cu caracter personal pentru prestarea serviciilor APDP Bucuresti în beneficiul dumneavoastră. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Prezentarea produselor, serviciilor și ofertarea acestora către dumneavoastră;
 • Prelucrarea ofertelor, a comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă în derulare, în legatură cu produsele sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor și rambursarea contravalorii conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzi sau la produse și servicii;

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între APDP Bucuresti și dumneavoastră sau Compania pe care o reprezentați. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, asigurându-ne că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

 

2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Regulamentul UE nr. 679 / 2016
 • HG nr. 681 / 2011
 • HG nr. 134 / 2016

Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimţământul,
 • este necesară în baza unui contract,
 • este necesară în baza unei obligaţii legale,
 • este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public,
 • este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.

 

3. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Informațiile ce pot fi schimbate intre websitul www.apdpbucuresti.ro si utilizator pot fi:

 • informații tehnice generale ce se pot transmite de la computerul dumneavoastră către site, iar acestea pot include dar fără a se limita la tipul de Browser Internet folosit, tipul computerului folosit, motorul de căutare folosit să acceseze website-ul, adrese IP și / sau alte informații nepersonale și direct accesibile via Internet.
 • informații personale trimise voluntar de către utilizator prin completarea formularelor incluse in website sau transmise prin email, iar acestea pot include, dar nu sunt limitate la: nume, adresa, telefon, email, etc.

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim și chiar evităm să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

4. Cum protejăm informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

 

5. Locația și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele APDP Bucuresti.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale APDP Bucuresti și cu cele mai bune practici din acest domeniu.

 

6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției.

După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact APDP Bucuresti. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate
Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail apdp.bucuresti@gmail.com. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

Onorarii
Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns
Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. După caz, este posibil să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți cu exactitate ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile terțelor părți
Nu suntem obligați și nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Pentru înregistrarea eronată a datelor personale, Asociația Profesională de Drumuri și Poduri – Filiala București nu își asumă nici o responsabilitate.

 

7. Destinatari oficiali ai datelor cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată / bancare, marketing / telemarketing, servicii de cercetare de piață;
 • furnizorilor de produse și servicii IT;
 • societăților de asigurare;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

SECȚIUNEA II – Politică de confidențialitate pentru utilizarea websitului

Acest site este deținut și administrat de către Asociația Profesională de Drumuri și Poduri – Filiala București.

Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.apdpbucuresti.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

Site-ul poate conține legături către și de pe alte site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. APDP Bucuresti nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

 

1. Limba utilizată

Informările afișate, precum și comunicarea pe site se realizeaza în limba română.

Dorim ca și mesajele, răspunsurile sau comentariile sa fie formulate în aceeași limbă, corect din punct de vedere lexical, gramatical și argumentativ, în termeni clari, politicoși, cu un limbaj coerent și decent.

 

2. Securitatea comunicării prin Internet

Accesul la paginile websitului www.apdpbucuresti.ro este securizat cu protocol HTTPS / Certificat SSL, adica protocolul HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS care criptează datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o conexiune criptată și sigură la serverul care conține datele sitului. Certificatele SSL cripteaza informatiile inaintea ca acestea sa circule prin Internet, iar informatiile criptate sunt mai apoi decriptate de serverul caruia ii sunt adresate. Acest lucru garantează că informațiile trimise către website nu vor fi furate sau modificate în procesul de comunicare dintre PC ul dumneavoastra si Serverul pe care este gazduit websitul.

De asemenea, comunicarea cu serverul nostru de email se face prin flux SSL/TLS, în scopul securizării informațiilor transmise către destinatari din afara APDP București.

 

3. Informațiile colectate şi durata de stocare

În cazul în care utilizați site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale despre dumneavoastră:
Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc.
Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru. Pentru detalii suplimentare, consultați informarea privind cookie-urile.
Stocarea datelor de natura personală se realizeaza pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.

Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:
datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către APDP București.
informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

 

4. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Utilizatorii websitului www.apdpbucuresti.ro au următoarele drepturi:

 • de acces, navigare si utilizare a acestui website;
 • de a beneficia de informatiile postate pe website;
 • de a-si exprima opiniile sub forma comentariilor;
 • de a cere informatii suplimentare prin intermediul datelor de contact mentionate in sectiunea Contact;
 • de a solicita (în scris) oricând și fără obligativitatea motivării ștergerea datelor personale;

Utilizatorii websitului www.apdpbucuresti.ro au următoarele obligații:

 • să utilizeze websitul doar în scopuri legale;
 • să nu violeze masurile tehnnologice și de protecție ale websitului, să nu inițieze sau să desfășoare activități de tip cracking, hacking ori alte activități similare, de natură să afecteze buna funcționare a websitului, a serverului, securitatea informațiilor etc;
 • să nu posteze pe website mesaje sau materiale cu caracter ilegal, discriminator, abuziv, hărțuitor, amenințător, vulgar, obscen, rasist, profanator, ofensator sau defăimator pentru persoane sau organizații, vătămator în orice privință, de natură sa inducă un comportament ilegal sau în contradicție cu scopurile declarate ale acestui website;
 • să nu posteze mesaje publicitare de nici o natură;
 • să nu posteze pe website sau să trimită prin email mesaje de tip spam;
 • să nu divulge informații confidențiale cu care a venit în contact în mod legitim sau accidental;
 • să nu colecteze informații indentificabile personal de la utilizatorii websitului.

 

5. Informare privind cookie-urile

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori ai site-ului. Un cookie este un mic fișier de litere și numere stocat pe terminalul dumneavoastră (PC, tableta, smartphone). Cookie-urile web sunt utilizate pentru a îmbunătăți site-urile web și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului prin personalizarea conținutului pentru vizitatori și pentru a oferi informații proprietarilor de site-uri web.

Există o serie de motive pentru care un cookie poate fi stocat pe echipamentul dvs. după o vizită pe acest acest site
cookie-urile care fac site-ul nostru să funcționeze corect și vă permit să utilizați serviciile online securizate furnizate de aplicația Google.
cookie-uri care vă recunosc preferințele personale atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru și face mai ușor de utilizat site-ul deoarece personalizeaza informațiile pe care le primiți.
cookie-uri care ajută la asigurarea rapidă a încărcării conținutului paginii dvs.
cookie-urile care colectează date despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru si care ne ajuta să îmbunătățim serviciile digitale Cookie-uri sunt plasate pe dispozitivul dvs. fie de către site-ul nostru, fie de către părțile terțe ale căror servicii le folosim ca parte a site-ului.

Cookie-uri folosite
Nume cookie: _ga
Furnizor: apdpbucuresti.ro
Tip: HTTP
Expirare: 2 ani
Descriere: Înregistrează un ID unic utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul utilizează site-ul web
Datele sunt trimise în: România

Nume cookie: Collect
Furnizor: google-analytics.com
Tip: Pixel
Expirare: Sesiune
Descriere:Folosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmăreste vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing.
Datele sunt trimise în: SUA

Nume cookie: wordpress_logged_in_
Furnizor: WordPress
Expirare: Sesiune
Descriere:Folosit pentru a reține date pe perioada în care utilizatorul este autentificat.
Datele sunt trimise în: Sesiune locală, nu se trimit date catre terțe persoane

 

6. Modificarea setărilor cookie-urilor

Majoritatea browserelor web permit controlul cookie-urilor prin setările browserului. Pentru a afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor, respectiv despre cum puteti vedea ce cookie-uri au fost instalate și cum să le gestionați și să le ștergeți, utilizati urmatoarele linkuri:

Este posibil ca anumite părți ale acestui site să nu funcționeze corect dacă ați dezactivat utilizarea cookie din browser.


Asociația Profesională de Drumuri și Poduri – Filiala București își rezervă dreptul de a modifica oricând și fără un anunț prealabil, oricare dintre termenii și condițiile acestui website. Modificările intră în vigoare din momentul afișării lor pe websitul www.apdpbucuresti.ro. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic.

Modificată ultima dată la 21 Aprilie 2022