A.P.D.P. România

Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România a fost înființată în anul 1990 și are constituite 12 Filiale teritoriale.

Președinte A.P.D.P. România este Prof. Dr. Ing. Gheorghe Lucaci (Filiala Banat)

Sediul A.P.D.P. Central este în Bd. Dinicu Golescu nr. 41, sc. 2, ap. 37, sector 1, București.

Telefon / Fax: 021 316 1324, 021 316 1325. E-mail: apdp@ir.ro

 

Scopurile asociației sunt:

 • reprezentarea, promovarea și apărarea, la nivel național și international, a intereselor profesionale ale membrilor săi din domeniul de drumuri și poduri;
 • analizarea și dezbaterea problemelor care tratează drumul și transportul rutier;
 • promovarea unor forme moderne și unitare de organizare a domeniului rutier;
 • informarea și perfecționarea profesională continuă a membrilor săi.

 

Obiectivele principale ale asociației sunt:

 • să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic și economic a activităților proprii;
 • să sprijine dezvoltarea cercetării științifice și tehnice din domeniul rutier;
 • să susțină formarea corpurilor de specialiști (experți, verificatori etc.) și să apere interesele lor conform regulamentelor specifice;
 • să colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme și organizații sau unități economice, sociale, profesionale;
 • să se asocieze sau afilieze, după caz, la organisme similare naționale și internaționale;
 • să organizeze congrese, conferințe, simpozioane și schimburi de experiență pe teme profesionale;
 • să participe la manifestări tehnice similare din țară și străinătate;
 • să promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice forma în țară și străinătate;
 • să asigure protecția profesională a membrilor săi; în acest scop va funcționa un „Consiliu de Onoare”;
 • să susțină și sa verifice activitatea de pregătire și specializare a membrilor săi și a învățământului mediu și superior de specialitate, prin forme de învățământ adecvate;
 • să sprijine și să stimuleze activitatea de inventică;
 • să organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociației Mondiale de Drumuri (AIPCR);
 • să propună și sa participe la elaborarea de legi, instrucțiuni, standarde, normative tehnice și acte normative specifice domeniului;
 • să colaboreze la elaborarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, în domeniul drumurilor și podurilor;
 • să creeze baze de date tehnice.

 

Asociatia poate atesta din punct de vedere al capacitatii profesionale, persoane fizice si juridice, in corelare cu prevederile legale.

Filiale teritoriale APDP 

A.P.D.P. București

Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6, cod 061127
Telefon / fax: 031 425 2298
Email: apdp.bucuresti@gmail.com

Președinte: Anghel Tănăsescu

A.P.D.P. Bacău

Adresa: Str. George Bacovia nr. 57, Bacău, cod 600238
Telefon / Fax: 0234 588 337
Email: apdpbacau@yahoo.com 

Președinte: Lenuţa Ardeleanu

A.P.D.P. Banat

Adresa: Str. Coriolan Baran nr. 18, Timisoara, cod 300328
Tel.: 0256 403 972 Fax: 0256 246 650
Email: ada.apdp@yahoo.com

Președinte: Gheorghe Lucaci

A.P.D.P. Brașov

Adresa: Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1, Brașov, cod 500173
Tel.: 0268 547 697 Fax: 0268 547 695
Email: lilihorga@yahoo.com

Președinte: Liliana Horga

A.P.D.P. Dobrogea

Adresa: Str. Celulozei nr. 15A, Constanta, cod 900155
Tel.: 0241 693 523 Fax: 0241 630 696
Email: apdpct@gmail.com 

Președinte: Dan Bozdoc

A.P.D.P. Moldova - Neculai Tăutu

Adresa: Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 46, Iasi, cod 700496
Tel.: 0745 115 685 / Fax: 0232 219 241
Email: office@apdpmoldova.ro 

Președinte: Iulian – Cătălin Dimache

A.P.D.P. Muntenia

Adresa: Str. Bobâlna nr. 123, Ploiești, cod 100330
Tel: 0244 514 443 / Fax: 0244 514 442
Email: apdp_muntenia@yahoo.com 

Președinte: Costel Horghidan

A.P.D.P. Oltenia

Adresa: Str. Pelendava nr. 29, Craiova, cod 200204
Telefon: 0251 408 710 / Fax: 0251 423 954
Email: ioncorodescu@yahoo.com

Președinte: Ion Corodescu

A.P.D.P. Suceava - Stefan cel Mare

Adresa: Bd. George Enescu nr. 29, bl. T48, sc. B, et. 5, ap. 24, Suceava, cod 720246
Tel.: 0330 401 100 / Fax: 0330 401 101
Email: nicudobrea@yahoo.com 

Președinte: Niculai Dobrea Climec

A.P.D.P. Transilvania

Adresa: Calea Dorobanților nr. 74, ap. 26, Cluj Napoca, cod 400609
Tel. / Fax: 0264 448 244
Email: apdptransilvania@gmail.com 

Președinte: Gavril Hoda