Proiect „PCCC – Sistem funcțional de stagii de Practică pentru studenții din domeniul Construcțiilor și Căilor de Comunicații”, ID 133296

DESPRE PROIECT

Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 6 Educație şi competențe

Obiectivul specific 6.13, Apel Stagii de practică pentru studenţi

Proiect „PCCC – Sistem functional de stagii de Practica pentru studentii din domeniul Constructiilor si Cailor de Comunicatii”, ID 133296

 

Asociația Profesională de Drumuri și Poduri (A.P.D.P.) – Filiala București, în parteneriat cu S.C. Mari Vila Com S.R.L. și S.C. Dimar S.R.L., implementează începând cu luna aprilie a anului 2021, proiectul “PCCC – Sistem funcțional de stagii de Practică pentru studenții din domeniul Construcțiilor și Căilor de Comunicații”, ID 133296.

Perioada de implementare: aprilie 2021 – aprilie 2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Proframul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.075.778,30 lei din care 3.948.823,68 lei reprezinta asistență financiară nerambursabilă.

Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de dezvoltarea de competențe profesionale și transversale pentru studenții din învățământul superior tehnic din domeniul Construcțiilor prin organizarea de stagii de practică, prin valorificarea parteneriatelor sustenabile cu mediul privat (angajatori, asociatii profesionale etc.), prin accesul la servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea facilitării tranziției spre piața muncii și a creșterii șanselor de angajare pentru min 90 de absolvenți.

Grupul țintă este format din studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă şi master din cadrul Facultăților din domeniul Construcțiilor.

Parteneriatul creat pentru implementarea proiectului, garantează capacitatea tehnică și administrativă necesară în desfașurarea efectiva a fiecărei etape, precum și sustenabilitatea instituțională și financiară. Expertiza la nivelul parteneriatului urmareste sa acopere toate activitațile planificate si sa propuna o metodologie de implementare focalizata pe complementaritate:

  • APDP-Filiala București are încheiate acorduri de colaborare cu centre universitare importante din țară, cu profil tehnic – Construcții, cu scopul de a înlesni organizarea stagiilor de practică ale studenților acestora în cadrul membrilor colectivi proprii – operatori economici din sectorul construcții, lucrări de geniu, infrastructură de transport.
  • S.C. MARI-VILA COM S.R.L. și S.C. DIMAR S.R.L. sunt două societăți de prestigiu și angajatori importanți la nivel național (cu peste 15 ani de experienta), care își desfășoară activitatea în domeniu. Aceste companii își manifestă anual dorința și disponibilitatea de a asigura locuri pentru practică destinate studenților la din domeniul construcțiilor infractructurii de transport, inginerie civila, amenajări hidrotehnice, construcții industriale etc.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro