Proiect „PCCC – Sistem funcțional de stagii de Practică pentru studenții din domeniul Construcțiilor și Căilor de Comunicații”, ID 133296

UNIVERSITĂȚI PARTENERE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare și Ingineria Mediului

B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti
Tel.: 0788.751.495
fifim@fifim.ro | www.fifim.ro 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

 

Facultatea de Construcții și Instalații

Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 67, Iași 700050
+40-232-278683
rectorat@tuiasi.ro | https://www.tuiasi.ro/

ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

 

Facultatea de Management Militar – Arma Geniu

Str. Revolutiei nr. 3-5 Sibiu, 550170 Romania
Tel.: +40-269-432990
office@armyacademy.ro | www.armyacademy.ro 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

Facultatea de Construcții

Str. Turnului 5, 500152 Brașov România
0711975623
f-ct@unitbv.ro | https://constructii.unitbv.ro/ro/

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE”CAROL I” 

Facultatea de Comandă și Stat Major

Șos. Panduri nr. 68-72, sector 5,
050662, București
021.319.48.80
public@unap.ro | https://unap.ro/index.php/ro/

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facultatea de Inginerie Electrică

Craiova, Dolj, b-dul Decebal 107
cod postal 200440
+40251435724
secretariat@ie.ucv.ro | http://www.ie.ucv.ro/index.php/ro/

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro