Proiect „PCCC – Sistem funcțional de stagii de Practică pentru studenții din domeniul Construcțiilor și Căilor de Comunicații”, ID 133296

UNIVERSITĂȚI PARTENERE

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare și Ingineria Mediului

B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti
Tel.: 0788.751.495
fifim@fifim.ro | www.fifim.ro 

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

 

Facultatea de Construcții

Str. Unirii, 22B Constanta
Tel./Fax: 0241-545093
secretariat_fc@univ-ovidius.ro | constructii.univ-ovidius.ro 

ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU

 

Facultatea de Management Militar – Arma Geniu

Str. Revolutiei nr. 3-5 Sibiu, 550170 Romania
Tel.: +40-269-432990
office@armyacademy.ro | www.armyacademy.ro 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Șoseaua Panduri, Nr. 90, Sector 5, Cod 050663, Bucureşti
Tel.: 021 305 4614
office@g.unibuc.ro | www.unibuc.ro 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro