TOATE MESAJELE E-MAIL TRIMISE DIN ȘI CĂTRE COMPANIA NOASTRĂ SUNT SUBIECTE ALE URMĂTORILOR TERMENI ȘI CONDIȚII

 Asociația Profesională pentru Drumuri și Poduri – Filiala București (denumita aici “A.P.D.P București” sau „Asociația”) își bazează relaționarea cu partenerii de afaceri pe o comunicare promptă și facilă. Din aceasta cauză oferim mai multe modalități de comunicare ce includ e-mail, fax, telefon, online message, video și voce, etc. Pentru a demonstra dedicația noastră pentru o comunicare promptă și facilă, am adoptat următorii termeni și condiții cu privire la comunicarea prin e-mail, valori ce sunt incorporate ca referință în toate mesajele trimise de către persoanele din compania noastră (angajații A.P.D.P. București). Comunicațiile noastre cu dumneavoastră via e-mail sunt condiționate de acceptarea de către dumneavoastră a termenilor de mai jos.

 

E-mail-ul in General
E-mail ul este o modalitate eficientă de a comunica un mesaj. Totuși, din cauza naturii sale concisă si informală, e-mailul poate sa nu reprezinte cu acuratețe caracterul complet și final al unei probleme sau documentele oficiale ale afacerii unei companii. În majoritatea cazurilor, comunicarea unui anumit aspect este făcută pe mai multe canale, precum e-mail, înmânare directă, telefon, fax, etc., posibil mai multe în același timp, precum in cazul in care un e-mail este răspunsul la un mesaj voicemail, un fax urmează unei întâlniri, un mesaj voicemail urmează unui e-mail, etc. E-mailul in sine, poate sa nu reflecte întreaga comunicare sau sa nu reprezinte un document oficial al companiei. Toate aspectele oficiale trebuie confirmate, ulterior, in scris. De asemenea, simpla primire a unui e-mail de către companie poate sa nu reprezinte punerea in tema a companiei, la timp sau altfel, cu privire la aspectele conținute in acel e-mail.

 

Informația confidențială
E-mailurile trimise de către membrii echipei noastre (și toate fișierele anexate la acestea) sunt și trebuiesc revizuite și/sau prezentate numai persoanei sau entității căreia îi sunt adresate sau destinate. Dacă primiți din greșeală, un e-mail sau acesta v-a fost înaintat din greșeală, informația conținută în respectivul mesaj trebuie sa rămână întotdeauna confidențială, iar primirea unui astfel de mesaj nu va da dreptul de a folosi sau difuza informația confidențială. Va rugăm să anunțați imediat expeditorul telefonic sau prin e-mail și să ștergeți sau să distrugeți mesajul original și orice copie a acestuia. Orice utilizare, dezvăluire, reproducere sau distribuie neautorizată este strict interzisă. E-mailurile marcate ca și “Confidențial” conțin informații confidențiale și/sau personale (precum date de acces, parole, documente, etc.) ce vă sunt furnizate cu condiția de a le trata și de a le păstra în strictă confidențialitate ai conform legilor în vigoare, și de a va asigura ca nu sunt distribuite sau folosite de către alte persoane, cu excepția scopului limitat și confidențial cu care v-au fost trimise. Acest tip de informații sunt trimise în fișiere attach protejate cu parolă, aceasta fiind comunicata separat. Acceptând și revizuind informațiile confidențiale puse la dispoziție de către companie, sunteți de acord și exonerați compania de orice răspunderi sau cheltuieli pe care compania le-ar putea suporta în cazul utilizării sau difuzării neautorizate a informației confidențiale, datorată acțiunilor sau omisiunilor dumneavoastră.

 

Informația privată
Mesajele trimise între clienți, utilizatori ai web sitului și A.P.D.P. București, prin email sau prin formularul de contact, pot conține informații private supuse regulilor de confidențialitate în relația cu clienții și/sau confidențialității activității companiei. Caracterul privilegiat al unei astfel de informații nu va fi ignorant în cazul în care primiți un e-mail din greșeala sau v-a fost înaintat un astfel de mesaj din greșeală. În cazul în care nu sunteți destinatarul dorit al unui astfel de mesaj, vă rugăm să anunțați expeditorul imediat, telefonic sau prin e-mail și să distrugeți mesajul original și toate copiile. Orice utilizare, dezvăluire, reproducere sau distribuire neautorizată a unei informații confidențiale sau privilegiate este strict interzisă.

 

A.P.D.P. București ia toate măsurile rezonabile de a limita orice breșă de securitate ce ar putea afecta comunicarea informațiilor private prin email sau prin formularul de contact din prezentul website.

 

Instrucțiuni urgente și chestiuni oficiale; Filtre
Nu folosiți e-mailul pentru a comunica instrucțiuni urgente sau chestiuni oficiale ale A.P.D.P. București; este posibil ca acestea sa nu ajungă la destinatar în timp util. Toate e-mailurile sunt trimise prin Internet și procesate prin diverse filtre antivirus și antispam care, bazate pe anumite setări, pot întârzia sau respinge livrarea unui mesaj. Chestiunile urgente trebuiesc comunicate personal celui interesat, prin telefon și confirmate în scris prin e-mail. Compania își rezervă dreptul de a bloca orice sursă via Internet (domeniu, adresa de email, etc.), considerată necorespunzătoare sau compromițătoare.

 

Scop de afaceri
Adresele de e-mail ale A.P.D.P. București vor fi folosite numai în scopul derulării afacerilor cu Asociația noastră. Partenerii, furnizorii, clienții și alte persoane care primesc mesaje de la membrii echipei noastre nu pot folosi adresele de e-mail ale membrilor echipei noastre sau detaliile de contact (sau ale oricărei alte persoane care apare în e-mailul primit din cadrul companiei) în niciun alt scop decât pentru a purta corespondenta cu compania noastră în scopuri legate de afacerile companiei noastre. Primirea unui e-mail nu reprezinta acordul nostru sau al vreunui membru al echipei noastre pentru ca dumneavoastră sa folosiți adresa de e-mail a membrilor echipei noastre sau detaliile sale de contact pentru marketing sau pentru a transmite aceste informații către terțe părți, un astfel de lucru fiind strict interzis.

 

Monitorizarea comunicațiilor
Toate e-mailurile trimise către sau de către unul dintre membrii echipei noastre pot fi retransmise, monitorizate si/sau revizuite de către persoane din A.P.D.P. București, altele decât expeditorul/destinatarul ales cu sau fără a notifica expeditorul/destinatarul ales.

 

Transmisii nesecurizate
Trebuie sa țineți cont de faptul e-mailurile normale sunt trimise, de regulă, via internet care este o rețea deschisă. Deși serverele și website-urile noastre folosesc tehnologii actualizate pentru securizarea datelor și transmisiilor intre dumneavoastră și A.P.D.P. București, e-mailul în general folosește internetul, care este un sistem deschis, astfel încât nu putem oferi o asigurare absolută că toate transmisiile e-mail (trimise sau primite) sunt securizate, fără erori, nu sunt corupte, incomplete sau nevirusate și/sau ca nu vor fi pierdute, livrate greșit, distruse, întârziate sau interceptate/decriptate de către alte persoane. De aceea, vă rugăm să nu transmiteți prin e-mail informații sensibile sau personale și în acest sens, A.P.D.P. București se exonerează de orice răspundere cu privire la e-mailuri (și conținutul acestora) dacă acestea sunt corupte, pierdute, distruse, întârziate, incomplete, livrate greșit, interceptate, decriptate sau însușite pe nedrept de către alte persoane.

 

Viruși, Erori
Virușii informatici pot fi transmiși prin e-mail prin conținutul e-mailurilor, anexe la e-mail și link-uri incluse în conținutul mesajelor. Cu toate facem eforturi ca e-mailurile noastre să fie nevirusate sau fără alte defecte care va pot afecta computerele în care sunt primite și deschise, este răspunderea destinatarului să se asigure ca e-mailul primit nu este virusat. A.P.D.P. București nu răspunde de nicio pierdere sau daună legată în vreun fel de primirea, utilizarea, depozitarea sau transmiterea e-mailurilor noastre. În cazul în care A.P.D.P. București retransmite un e-mail sau răspunde la un e-mail al cărui conținut a fost redactat de altcineva decât vreunul dintre membrii echipei noastre, Asociația nu își asuma nicio răspundere.

 

A.P.D.P. BUCUREȘTI NU ÎȘI ASUMĂ NICI O RĂSPUNDERE ȘI NU OFERĂ NICI O GARANȚIE CĂ EMAILURILE TRIMISE NU SUNT VIRUSATE ȘI/SAU FĂRĂ ERORI.

 

Utilizarea e-mailului pentru a transmite cu intenție viruși, scripturi sau cod executabil ce poate compromite securitatea computerului, sau de a obstrucționa în vreun fel transmiterea de e-mailuri, telecomunicațiile, rețelele de computere ale companiei este interzisă și încalcă legea; cei care încalcă aceasta prevedere vor fi raportați organelor competente.

 

Conținut interzis
Tuturor membrilor echipei noastre le este interzisă utilizarea e-mailului pentru a transmite orice fel de declarații/materiale de intimidare, defăimătoare, discriminatoare, hărțuitoare, ofensive sau amenințătoare sau declarații/materiale care încalcă copyright-uri sau drepturi legale ale altor persoane. Astfel de comunicații sunt împotriva politicii A.P.D.P. București și nu fac parte din îndatoririle membrilor echipei noastre. A.P.D.P. București nu își asuma nici o răspundere legată de astfel de comunicări, iar membrul echipei care se face răspunzător de încălcarea acestor politici va răspunde personal pentru orice daune provocate. Vă rugăm să raportați orice încălcare a acestor politici la (+4) 031 425 2298. Folosirea e-mailului Asociației în scopul trimiteri de mesaje de intimidare, defăimătoare, discriminatoare, hărțuitoare, ofensive sau amenințătoare către membrii echipei noastre este strict interzisă și ilegală; cei care încalcă această prevedere vor fi aduși în fața legii. Utilizarea e-mailului Asociației cu scopul de a instiga membrii echipei noastre la încălcarea termenilor contractelor lor de muncă sau de a obstrucționa statutul lor de angajați ai A.P.D.P. București este strict interzisă.

 

Drepturi; Declarații atribuibile companiei
A.P.D.P. București își rezervă toate drepturile legate de conținutul propriilor e-mailuri și de prezenta politică cu privire la e-mailuri. Nici o parte a e-mailurilor Asociației (sau a prezentei politici) nu poate fi reprodusă sau distribuită în nici un alt fel decât la această adresă de Internet, fără permisiunea scrisa a A.P.D.P. București. Singurele declarații care pot fi publicate sunt cele declarate explicit ca fiind publice și sunt emise de către un oficial al companiei (de ex. CEO, Director de Marketing, s.a.).

 

Declarație falsă din neglijență
A.P.D.P. București nu recunoaște nici o răspundere, inclusiv cea bazată pe neglijență sau pe declarații false din neglijență, pentru acuratețea, deplinătatea sau autenticitatea datelor sau a informațiilor conținute sau furnizate prin e-mail. Asociația nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la astfel de date sau informații.

 

Legea aplicabilă
La primirea și deschiderea e-mail-ului, sunteți de acord că termenii și condițiile stipulate în prezenta informare se vor aplica și sunt incluse prin referire la e-mailul Asociației, și orice dispută legată de prezentul e-mail va fi guvernată și interpretată conform legislației române, fără a da efect vreunui principiu care contravine legii. Sunteți de acord că orice acțiune în justiție care rezultă din sau legată de termenii și condițiile de față, poate fi supusă numai atenției tribunalelor din București, orașul unde se află sediul central al A.P.D.P. București.

 

Reclamații
Orice reclamație trebuie adresată echipei noastre la tel. (+4) 031 4204430, fax (+4) 031 4204429 sau pe email la esquare@esquare.ro.

 

Termeni adiționali
Serviciile furnizate de A.P.D.P. București sunt sau pot fi obiectul unor termeni, condiții și acte adiționale, diferite sau în completarea celor stipulate în prezenta informare.

 

Mesaje promoționale, Dezabonare
Unele e-mailuri trimise pot conține reclamă sau oferte conform legii romane, caz în care scopul sau principal îl constituie promovarea unui serviciu. În cazul în care nu doriți sa primiți mesaje cu caracter promoțional de la A.P.D.P. București, puteți accesa linkul menționat pentru dezabonare în corpul fiecărui e-mail; de asemenea vă puteți dezabona trimițând un mesaj la unsubscribe@esquare.ro sau contactându-ne prin poșta la adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 401A, Sector 6, București.

 

Respectarea prevederilor legii
A.P.D.P. București respectă cerințele legii cu privire la comunicarea prin email și obținerea licențelor și se conformează tuturor regulamentelor guvernamentale și legilor în vigoare din România referitoare la derularea afacerilor, in calitate de agent economic si furnizor de produse si servicii.

A.P.D.P. București își rezervă dreptul de a modifica oricând și fără un anunț prealabil, oricare dintre termenii și condițiile acestui website. Modificările intră în vigoare din momentul afișării lor pe websitul www.apdpbucuresti.ro, la secțiunile respective. De aceea, vă rugăm să le recitiți periodic.

Pagină modificată ultima dată la 5 Aprilie 2022.