Asociația Profesională de Drumuri și Poduri (A.P.D.P.) – Filiala București, în calitate de Beneficiar, împreună cu S.C. Mari Vila Com S.R.L., în calitate de Partener 1 și S.C. Dimar S.R.L., în calitate de Partener 2, anunță lansarea concursului de proiecte – Soluții inovative TIC în domeniul construcțiilor, prevăzut în cadrul proiectului “PCCC – Sistem funcțional de stagii de Practică pentru studenții din domeniul Construcțiilor și Căilor de Comunicații”, ID 133296 (denumit în continuare proiectul PCCC).

Acesta se adresează studenților/masteranzilor care au participat și finalizat stagiile de practică din cadrul proiectului.

În cadrul concursului pot fi inscrise proiecte care se adresează domeniului construcțiilor și respectă tema concursului: o soluție TIC / o soluție ce integrează tehnologia digitală pentru eficientizarea activităților tehnice de pe șantier / din cadrul companiilor de construcții, pentru creșterea gradului de securitate, pentru valorificarea resurselor și respectarea unui model economic bazat pe dezvoltare durabilă sau propun o metoda inovativă de eficientizare a activităților tehnice în raport cu valorificarea și reducerea consumului de resurse.

Premiile au o valoare totală de 480.000 lei și sunt împărțite astfel:

 • 16 premii I (in valoare de 8.500 lei fiecare);
 • 24 premii II (in valoare de 5.000 lei fiecare);
 • 32 premii III (in valoare de 4.000 lei fiecare);
 • 48 mențiuni (in valoare de 2.000 lei fiecare).*

*Veniturile din premii se impozitează cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net calculat prin scăderea din venitul brut a sumei de 600 lei pentru fiecare premiu: Impozit pe venitul din premii = (venitul din premii- 600 lei) x 10%

Doar proiectele înregistrate și desemnate câștigătoare în cadrul concursului vor putea beneficia de premii.
Depunerea proiectelor se va realiza între 05.08.2023 (ora 00:00) și 10.09.2023 (ora 23:59).

Cererea de participare la concurs și Proiectul – soluția inovativă vor fi trimise intr-un document tip pdf., semnate olograf fiecare (salvat cu denumirea de DOSAR CONCURS 133296_NUME Prenume) și vor fi transmise în perioada stabilită de către Organizator pe adresa de e-mail alocată proiectului apdpb.pocu133296@gmail.com.

NU se vor accepta mai multe dosare de concurs din partea aceluiași participant. În caz contrar, toate dosarele de concurs transmise de către același participant vor fi descalificate.

Participanții sunt rugați să se asigure că documentele ajung la Organizator până la ora maximă indicată (cel târziu până pe data de 10.09.2023, ora 23:59). Proiectele care vor ajunge pe email după data de 10.09.2023, ora 23:59, nu vor intra în competiție.
Evaluarea dosareor de concurs se va realiza conform Regulamentului.

Organizatorul concursului:

 • va asigura transparența privind modalitatea de derulare a concursului, precum și privind etapele, criteriile de selecție și rezultatele selecției.
 • va garanta protecția datelor celor care se înscriu în concurs și confidențialitatea informațiilor.
 • va garanta nondiscriminarea și egalitatea de șanse pentru toți participanții / aplicanți în cadrul concursului.

Pentru a garanta transparența și egalitatea de șanse tuturor celor interesați, sunt disponibile pe site-ul proiectului https://www.apdpbucuresti.ro/web/documente-utile/ toate documentele aferente concursului de proiecte – soluții inovative TIC în domeniul construcții:

 • Anunț privind publicarea apelului de concurs selecție propuneri soluții inovative TIC în domeniul construcții
 • Calendarul concursului de selecție propuneri soluții inovative tic în domeniul construcții
 • Regulamentul de organizare a concursului de proiecte – soluții inovative TIC în domeniul construcții
 • Anexele aferente Regulamentului de concurs

Pe durata depunerii dosarelor de concurs, Organizatorul concursului va asigura suport administrativ potențialilor participanți la competiție, răspunzând telefonic sau prin email la clarificările de natură procedurală / administrativă privind modalitatea de înscriere în concurs. Pentru informații în acest sens, puteți contacta organizatorul de concurs la telefon: tel: +40.722.504.313/ +40.746.552.671, email: apdpb.pocu133296@gmail.com

De asemenea, toți participanții (informați / înscriși) în proiectul PCCC vor primi prin email apelul de concurs, regulamentul și setul de documente aferente concursului.

!!! Vă recomandam să consultați cu atenție REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE PROIECTE – SOLUȚII INOVATIVE TIC ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR !!!