In data de 25 Martie 2022 a avut loc Adunarea Generala A.P.D.P. – Filala București

Ordinea de zi a fost următoarea:

  • Raportul Consiliului Filialei privind activitatea desfasurata in anul 2021
  • Raportul activitatii economice pe anul 2021
  • Raportul comisiei de cenzori
  • Aprobarea programului de activitati pentru anul 2022
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
  • Propuneri din partea Filialei pentru imbunatatirea activitatii A.P.D.P.
  • Propuneri pentru premiile instituite de A.P.D.P. Romania
  • Alegerea Presedintelui si a Consiliului Filialei (2022 / 2024)
  • Alegerea delegatilor Filialei Bucuresti pentru Adunarea Generala a A.P.D.P. – Romania.
  • Diverse.