În data de 26.11.2021, un grup de 30 de studenți de la Facultatea de Imbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul USAMV București au participat la evenimentul „Ziua Porților Deschise 1” la Partenerul 1 – S.C. DIMAR S.R.L.

Aceștia au vizitat sediul administrativ al societății unde au fost ghidați de experți în vizita sediului și a departamentelor societății. Li s-au prezentat compartimentele – proiectare, ofertare, financiar-contabil etc. și activitățile acestora, au putut discuta cu specialiștii angajați ai societății comerciale despre subiectele lor de interes și li s-au prezentat posibilități de desfășurare a practicii în aceste departamanet.

Ulterior vizitei la sediul administrativ, studenții au fost invitați să viziteze baza de producție pentru a se familiariza cu mediul de lucru din aceasta și a cunoaște tehnici, tehnologii, utilaje, materiale etc. care se folosesc în industria Căilor de Comunicații rutiere dar și a amenajărilor hidrotehnice sau ale altor lucrări conexe. Li s-au prezentat baza de productie per ansamblu, compartimentele funcționale și stațiile de betoane din ciment și de mixturi asfaltice.

Ziua Porților Deschise la Dimar SRL