LOGIN

În conformitate cu Statutul Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri, art. 22, se instituie acordarea de premii personalului din sectorul rutier, care a obţinut realizări de prestigiu în domeniul rutier.

1. Instituirea premiilor
1.1. În vederea recunoaşterii şi onorării realizărilor remarcabile ale membrilor Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România se instituie următoarele premii:
            * “Anghel Saligny” – premiu de excelenţă.
            * “Elie Radu” – pentru activitate deosebită în domeniul proiectării.
            * “Ion Ionescu” – pentru activitate deosebită în domeniile învăţământului şi cercetării ştiinţifice.
            * “Tiberiu Eremia” – pentru activitate deosebită în domeniul execuţiei de lucrări.
            * “Laurenţiu Nicoară” – pentru activitate deosebită în domeniile administraţiei şi întreţinerii drumurilor.
1.2. Premiile de mai sus se vor acorda pentru membri individuali şi membri colectivi.

 

2. Condiţii de participare
2.1. Poate participa la concurs orice specialist din domeniul rutier (membri individuali şi membri colectivi) care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ, cercetare, proiectare, execuţie de lucrări, administraţie şi întreţinere.
Premiul poate fi acordat pentru domeniul drumuri, poduri şi alte activităţi, astfel :
* iniţiative puse în practică privind dezvoltarea sectorului rutier, a unităţilor de drumuri
* lucrări practice realizate : drumuri, poduri, consolidări, etc.
* lucrări de cercetare deosebite
* proiecte cu soluţii originale
* introducerea unor noi tehnologii eficiente şi de mare atracţie
* merite deosebite în administrarea şi întreţinerea drumurilor, siguranţa circulaţiei, ecologizare, estetizare, etc.
* cărţi, tratate, normative, etc. publicate şi apreciate în mod special
* pentru întreaga activitate profesională de excepţie.
2.2. Pot participa de asemenea specialiştii care şi-au încetat activitatea, fiind pensionari în acelaşi domenii de activitate.

3. Tematica concursului
3.1. Concursul va consta din prezentarea unor lucrări teoretice sau practice, execuţia unor lucrări deosebite, brevetarea unor invenţii, introducerea unor tehnologii noi eficiente economic, obţinerea unor rezultate de excepţie în conducerea activităţii, promovarea unor acte normative pentru dezvoltarea sectorului rutier.
3.2. Lucrările care se vor prezenta trebuie să aibă caracter de noutate.

4. Durata concursului
4.1. Concursul se desfăşoară pe durata unui an calendaristic de la 1 februarie până la 31 ianuarie anul următor.

5. Criterii de apreciere
5.1. La analiza lucrării sau a obiectivului cu care se participă la concurs (conf. pct. 3.1.) se vor avea în vedere următoarele criterii
            * introducerea de noi metode de dimensionare
            * introducerea de noi tehnologii
            * prezentarea de noi soluţii constructive
            * prezentarea de noi materiale sau înlocuitori
            * introducerea de noi echipamente şi utilaje
            * posibilitatea utilizării pentru instruire şi educaţie universitară
            * gradul de răspândire în presa tehnică internă şi internaţională.

6. Procedura de acordare a premiilor
6.1. Dreptul de a propune candidaţi pentru premiere îl au Adunările Generale ale Filialelor A.P.D.P.
6.2. Dosarul candidatului la premiere va cuprinde procesul verbal al forumului care l-a propus, curriculum vitae al candidatului şi prezentarea în detaliu a motivaţiei premierii (referat).
6.3. Biroul Permanent A.P.D.P. analizează şi prezintă Consiliului Naţional spre aprobare dosarele cu propuneri, iar acesta hotărăşte cu majoritate simplă de vot asupra laureaţilor.
6.4. Premiile “Anghel Saligny” se acordă o singură dată unui membru individual sau membru colectiv.

7. Însemnele şi valoarea premiilor
7.1. Premiul “Anghel Saligny” constă dintr-o diplomă de excelenţă, o insignă a Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România confecţionată din aur şi o sumă de 1000 $ USA (echivalentul în lei la cursul zilei).
7.2. Premiile “Laurenţiu Nicoară”, “Elie Radu”, “Ion Ionescu” şi “Tiberiu Eremia” constau dintr-o diplomă, o insignă a Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România, confecţionată din argint şi o sumă de 500 $ USA (echivalentul în lei la cursul zilei).
7.3. Premiile pentru membrii colectivi constau în diplome şi plachete.

8. Modul de acordare şi fondul de premiere
8.1. Premiile se înmânează cu ocazia Conferinţei Naţionale A.P.D.P.
8.2. Laureaţii premiilor vor fi prezentaţi în revista “Drumuri-Poduri” în cadrul rubricii “Laureaţii premiilor Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România”.
8.3. Fondurile necesare pentru premiere se vor asigura din donaţii, sponsorizări, subvenţii de la persoane fizice sau juridice şi dobânzi bancare.

9. Dispoziţii finale
9.1. Prezentul regulament se va publica în primul număr al revistei Drumuri - Poduri.
9.2. Revista Drumuri - Poduri va deschide o rubrică cu tema "Premiile Anghel Saligny".
9.3. Prezentul regulament se aplică începând cu anul 2002.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!