LOGIN

DATE GENERALE
-          Organizarea
-          Structura personalului
-          Domeniul competiţional
-          Clienţi principali
-          Reglementări sub care se desfăşoară activitatea (atestări)

  

1. MANAGEMENT
-          Modul în care conducerea dezvoltă misiunea, viziunea şi valorile societăţii, elemente de bază ale conceptului excelenţei în afaceri
-          Modul în care conducerea se implică personal în asigurarea dezvoltării, implementării şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al societăţii
-          Modul în care conducerea se implică personal în relaţiile cu clienţii, partenerii şi reprezentanţii societăţii

  

2. POLITICĂ ŞI STRATEGIE
-          Modul / măsura în care politica şi strategia societăţii sunt bazate pe necesităţile şi aşteptările clienţilor
-          Modul în care politica şi strategia sunt elaborate şi revizuite
-          Modul în care politica şi strategia sunt communicate în cadrul societăţii

  

3. MANAGEMENTUL RESURSELOR
-          Modul în care sunt asigurate resurse referitoare la personal
-          Modul în care sunt gestionate clădirile, echipamentele şi materialele
-          Modul în care se asigură managementul tehnologiei
-          Modul cum este asigurat mediul de lucru în cadrul societăţii

 

4. SISTEMUL CALITĂŢII ŞI PROCESELE
-          Modul în care societatea se orientează către aşteptările clienţilor interni şi externi
-          Modul în care societatea gestionează sistemul calităţii
-          Modul în care societatea conduce procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii

 

5. SATISFACŢIA CLIENŢILOR
-          Modul în care clienţii percep produsele / serviciile furnizate de societate
-          Indicatori utilizaţi pentru aprecierea satisfacţiei clienţilor

 

6. SATISFACŢIA ANGAJAŢILOR
-          Cum este percepută societatea de către angajaţi

 

7. IMPACTUL ASUPRA SOCIETĂŢII
-          Care sunt rezultatele obţinute în domeniul satisfacerii necesităţilor şi aşteptărilor comunităţii
-          Metode de protecţie a mediului înconjurător şi asigurarea siguranţei circulaţiei

 

8. REZULTATELE AFACERI
-          Principalele lucrări realizate
-          Evoluţia indicatorilor financiari de performanţă a societăţii

 

 

 

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!