LOGIN

Poate fi membru activ individual orice persoană fizică care are o calificare și/sau preocupări în domeniul drumurilor și podurilor rutiere, își exprimă acordul cu privire la prevederile Statutului pe care se obligă să-l respecte întocmai și care participă la acțiunile mai multe detalii ...

Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:a) să participe direct sau prin reprezentanți la activitățile Asociației;b) să fie informați, să se exprime și să-și susțină liber opiniile cu privire la activitățile Asociației;c) să aibă acces la mijloacele din dotarea Asociației;d) mai multe detalii ...

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:a) să recunoască și să respecte Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România;b) să respecte și să contribuie la punerea în aplicare a hotărârilor organelor de conducere ale Asociației;c) să mai multe detalii ...

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!