LOGIN

Înscrierea în Asociație a membrilor individuali se face prin completarea unei cereri care se supune aprobării conducerii Filialei pe raza căreia își au domiciliul sau locul de muncă. Calitatea de membru al Asociaíei este dobândită la data aprobării de către mai multe detalii ...

Adeziunea persoanelor juridice ce doresc a fi membri colectivi se completează de către reprezentantul legal și va fi depusă spre aprobare Filialei pe raza căreia își au sediul social. Calitatea de membru al A.P.D.P. România este dobândită la data aprobării de către mai multe detalii ...

Prin Hotarârea Adunării Generale a Asociatiei de Drumuri și Poduri din România, din data de 30 martie 2012, începând cu anul 2013 cuantumul taxelor si cotizatiilor pentru membri individuali ai asociației sunt după cum urmează:Taxa de înscriere = 6 LEICotizație mai multe detalii ...

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!