LOGIN

Adeziunea persoanelor juridice ce doresc a fi membri colectivi se completează de către reprezentantul legal și va fi depusă spre aprobare Filialei pe raza căreia își au sediul social.

Calitatea de membru al A.P.D.P. România este dobândită la data aprobării de către Biroul Permanent al Filialei a cererii de înscriere, decizia urmând a fi comunicată, fără motivare, solicitantului.

Dovada calității de membru se face prin respectiv certificatul de membru pentru membrii colectivi, emise în acest sens în baza deciziei de aprobare a cererii de înscriere, semnate de Președintele Filialei care le acordă.

Membrii colectivi ai Asociaţiei îşi pierd calitatea în următoarele situaţii:
 - încălcarea gravă a prevederilor Statutului sau a Regulamentului de Funcționare și Organizare;
 - desființarea sau lichidarea persoanei juridice;
 - neplata cotizației de membru timp de doi ani consecutiv;
 - reprezentanții acestora desfășoară, în cadrul Asociației, activități cu caracter politic sau de natură să aducă prejudicii prestigiului A.P.D.P. România;
 - nu contribuie sau nu participă la activitățile desfășurate în vederea realizării scopurilor și obiectivelor Asociației.

Hotărârea de retragere a calității de membru este de competența Filialei care a aprobat înscrierea în Asociație.

Membrii A.P.D.P. România se pot retrage din Asociație pe baza unei cereri adresate conducerii Filialei în care sunt înscriși.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!