LOGIN

Înscrierea în Asociație a membrilor individuali se face prin completarea unei cereri care se supune aprobării conducerii Filialei pe raza căreia își au domiciliul sau locul de muncă.

Calitatea de membru al Asociaíei este dobândită la data aprobării de către Biroul Permanent al Filialei a cererii de înscriere, decizia urmând a fi comunicată, fără motivare, solicitantului.

Dovada calității de membru se face prin legitimația de membru emisă în acest sens în baza deciziei de aprobare a cererii de înscriere.

Cererea de înscriere va fi însoţită de curriculum vitae şi două fotografii tip buletin, acestea fiind depuse la secretariatul Filialei unde se doreşte înscrierea.

Membrii Asociaţiei îşi pierd calitatea în următoarele situaţii:
 -  încălcarea gravă a prevederilor Statutului sau a Regulamentului de Funcționare și Organizare;
 -  au fost condamnați pentru o faptă penală în legătură cu exercitarea profesiei sau li s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicției exercitării profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 - pierderea drepturilor civile;
 - neplata cotizației de membru timp de doi ani consecutiv;
 - desfășoară, în cadrul Asociației, activități cu caracter politic sau de natură să aducă prejudicii prestigiului A.P.D.P. România;
 - nu contribuie sau nu participă la activitățile desfășurate în vederea realizării scopurilor și obiectivelor Asociației.

Hotărârea de retragere a calității de membru este de competența Filialei care a aprobat înscrierea în Aasociație.

Membrii A.P.D.P. se pot retrage din Asociație pe baza unei cereri adresate conducerii Filialei în care sunt înscriși.

 

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!