LOGIN

Pentru a putea intra in posesia certificatului de atestare tehnica a societatilor privind lucrarile de executie, proiectare sau consultanta de drumuri, poduri si constructii aferente, urmeaza sa completati un dosar care sa cuprindă: Cerere de atestare și Anexele 1, 2a, 2b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c si 4. mai multe detalii ...

Taxele pentru obținerea Certificatului de Atesatre Tehnică A.P.D.P. sunt după cum urmează: 1. Pentru solicitanții noi: - 1.000 lei - pentru domeniul proiectare,  - 1.000 lei - pentru domeniul consultanta, - 2.000 lei - pentru domeniul execuție 2. Pentru prelungirea mai multe detalii ...

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!