LOGIN

Taxele pentru obținerea Certificatului de Atesatre Tehnică A.P.D.P. sunt după cum urmează:

1. Pentru solicitanții noi:
 - 1.000 lei - pentru domeniul proiectare,
 - 1.000 lei - pentru domeniul consultanta,
 - 2.000 lei - pentru domeniul execuție

2. Pentru prelungirea valabilității:
 - 500 lei - pentru domeniul proiectare,
 - 500 lei - pentru domeniul consultanta,
 - 1.000 lei - pentru domeniul executie.

3. Taxe pentru extinderea domeniului de activitate:
 - 250 lei - pentru domeniul proiectare,
 - 250 lei - pentru domeniul consultanță,
 - 500 lei - pentru domeniul execuție

Taxele se platesc in contul A.P.D.P. Filiala Bucuresti deschis la Raiffeisen Bank - Ag. Apusului nr. RO67 RZBR 0000 0600 1172 6584, C.I.F. 25436758

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!