LOGIN

Pentru a putea intra in posesia certificatului de atestare tehnica a societatilor privind lucrarile de executie, proiectare sau consultanta de drumuri, poduri si constructii aferente, urmeaza sa completati un dosar care sa cuprindă: Cerere de atestare și Anexele 1, 2a, 2b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c si 4.

In conformitate cu Regulamentul de Atestare aprobat la sedinta Consiliului National A.P.D.P. din data de 2 iulie 2009, dosarul societatii va fi predat atat tiparit cat si in format electronic "pdf", pe un CD, sub forma unui document scanat original cu semnatura si stampila autorizata, in vederea arhivarii acestuia.

Dosarul se depune la Comisia de Atestare Bucuresti la Biroul de Lucru al A.P.D.P. Filiala Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu Nr.7 (in incinta Faberrom - fosta APACA ), corp D, etaj 1, sector 6; tel/fax 031 425.22.98. 

In conformitate cu art.43, alin.1 din Statutul A.P.D.P. Romania. solicitantii trebuie sa fie membri A.P.D.P.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!