LOGIN

DATE GENERALE
-          Nume şi prenume
-          Vârsta
-          Educaţie
-          Organizaţia din care face parte (învăţământ, cercetare, proiectare, administraţie, execuţie)
-          Distincţii obţinute
-          Invenţii şi inovaţii realizate
-          Apartenenţă la organizaţii profesionale

 

1. PROFIL PROFESIONAL
-          Modul cum se implică în cadrul organizaţiei privind dezvoltarea ideilor novatoare
-          Modul cum se implică în creşterea calităţii în cadrul organizaţiei şi care este atitudinea faţă de calitate
-          Modul cum se implică şi promovează în organizaţie perfecţionarea, creativitatea
-          Modul în care participă la dezvoltarea misiunii, viziunii şi valorilor organizaţiei
-          Modul cum comunică în cadrul echipei ideile novatoare
-          Modul cum contribuie la formarea spiritului de echipă
-          Modul cum se implică în relaţiile cu clienţii organizaţiei
-          Modul cum se implică la punerea în valoare a unor proiecte cu caracter de noutate
-          Modul cum contribuie la întărirea motivaţiei pentru cercetare ştiinţifică şi ce performanţe are în dezvoltarea de programe de cercetare
-          Capacitatea de a interpreta corect legislaţia, care afectează organizaţia, de a lua decizii
-          Contribuţii la ştiinţa, tehnologia şi cultura naţională şi internaţională

 

2. PROFIL MORAL
-          Modul de comportare în cadrul şi în afara organizaţiei
-          Modul de integrare în colectiv
-          Modul de sinceritate şi transparenţă în relaţia cu colaboratorii
-          Comportare decentă şi civilizată

 

biletul zilei cota 2 cu meciuri din fotbal omnibet biletul zilei cota 2 la pariuri sportive

3. REALIZĂRI
-          Proiecte de importanţă naţională şi internaţională
-          Proiecte cu caracter de noutate
-          Comparaţie cu proiecte similare realizate în ţară şi străinătate

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!