LOGIN
28 Iulie 2015

     În perioada 27 – 29 mai 2015, la Bucuresti, a avut loc şedința Comitetului Tehnic PIARC 1.3. Schimbări climatice şi sustenabilitate, organizată impreună cu Seminarul Internațional de Poduri.

     La această ședință au participat 10 membri ai Comitetului Tehnic, după cum urmează: Simon Price - MArea Britanie, Helen Murphy - Australia, April Marchese - SUA, Viktoria Reiss-Enz - Austria, Young-In Kwon - Coreea de Sud, Mogole Mphahlele - Africa de Sud, Juan Frnando MEndoza Sanchez - Mexic, Carina HErmann - Ungaria, Tina Törnquist - Suedia. 

    Ținând cont că această ședință a fost ultima înainte de Congresul Mondial de Drumuri, ce se va desfasura la Seul în noiembrie, Grupurile de lucru din cadrul Comitetului Tehnic au analizat și revizuit Rapoartele tehnice în format draft final.

    De asemenea, au fost stabilite responsabilitățile pentru reprezentarea Comitetului Tehnic în cadrul sesiunilor speciale din cadrul Congresului Mondial de Drumuri.
În prima zi, 27 mai 2015, au fost desfașurate activitățile în plen și a fost prezentat stadiul fiecărui raport tehnic, cu sublinierea aspectelor critice ce necesită atenție în următoarea perioadă.

    A fost descrisă activitatea grupurilor de lucru conform programului stabilit inițial în prima sedintă din 2012 și modul în care acestea au respectat termenele impuse.

     În cadrul lucrărilor în plen, a fost prezentat raportul final al proiectului special PIARC pentru adaptarea strategiilor privind infrastructura rutieră la schimbările climatice, raport în elaborarea căruia, dra. Cristina Măruntu s-a implicat activ în calitate de reprezentant al României.
     Ca urmare a informațiilor extrem de interesante și noi obținute în cadrul acestui proiect, a fost pregătită, de către cei implicați, o lucrare complexă despre proiect, lucrare ce a fost acceptată și va fi prezentată pe 18 septembrie, la conferința internațională “Surface Transportation System Resilience to Climate Change and Extreme Weather Events”, în SUA. De asemenea, acest proiect va fi prezentat în detaliu în sesiunea specială “Adaptation of road transport system to climate change and extreme events” din cadrul Congresului Mondial de Drumuri de la Seul.

    O secțiune specială a fost alocată activităților specifice grupurilor de lucru, care au finalizat colectarea informațiilor pentru rapoartele tehnice finale și au stabilit modul de integrare al acestora în structura documentelor deja realizate.

    A doua zi a întâlnirii, 28 mai 2015, a fost dedicată activității grupurilor de lucru, au fost analizate rapoartele tehnice ale grupurilor de lucru în forma intermediară înainte de verificarea și revizuirea lor, în cadrul comitetului tehnic.
    În cadrul Grupului de Lucru nr. 1– Strategii pentru adoptarea măsurilor de protectie şi adaptare la schimbările climatice în transport, dra. Măruntu a participat la analiza draftului final al raportului tehnic. De asemenea, a prezentat draftul de prezentare pentru activitatea grupului de lucru, prezentare ce va fi susținută la Congresul Mondial de Drumuri din Coreea de Sud.
    În cadrul activităților finale în plen, reprezentanta României a prezentat noua strategie a Romaniei privind schimbările climatice și obiectivele specifice pentru sectorul transporturi din aceasta strategie. De asemenea, în calitatea dumneaei, de persoană de legătură pe terminologie din partea Comitetului Tehnic 1.3., a prezentat încă o dată condițiile impuse de PIARC pentru redactarea rapoartelor comitetelor tehnice și a subliniat necesitatea includerii termenilor utilizați în rapoartele grupurilor de lucru, termeni ce vor fi transmiși Comitetului Tehnic de Terminologie pentru completarea dicționarului tehnic.
    În final s-au stabilit responsabilitățile pentru elaborarea și susținerea prezentărilor Comitetului tehnic în cadrul sesiunii speciale de la Congresul Mondial de Drumuri de la Seul, Coreea de Sud.
Luând în considerare implicarea activă și susținută a domnișoarei Cristina Măruntu, pe toată durata acestui ciclu, a fost inclusă in echipa care va pregăti și susține prezentarea Comitetului Tehnic la Congresul Mondial de Drumuri din Seul.
Organizarea acestei întruniri la București a demonstrat implicarea activă a României în activitatea Comitetului tehnic 1.3 și susținerea Asociației Mondiale de Drumuri în diseminarea celor mai recente studii din domeniul protecției mediului, al schimbărilor climatice și sustenabilității proiectelor de infrastructură.

Cristina Măruntu: ”Prin participarea mea activă și implicarea eficientă în activitatea Comitetului Tehnic 1.3. Schimbari climatice și Sustenabilitate, consider că am reusit să reprezint onorabil România și să prezint informații obiective despre evoluția la nivel național în domeniul proiectelor de infrastructură. De asemenea, implicarea în acest Comitet Tehnic a însemnat accesul la informații extrem de importante privind modul în care sunt tratate aspectele de protectie și adaptare la schimbările climatice, având în vedere că în România acest domeniu este la început de drum.

    În cadrul sedinței Comitetului Tehnic, am fost informată de președintele comitetului că lucrarea mea cu titlul “Lugoj – Deva Motorway – First Sustainable Environmental Evaluation For Biodiversity Preservation In Romania”, transmisă Comitetului de Evaluare al Congresului Mondial de Drumuri, a fost acceptată și va fi propusă pentru susținere în cadrul sesiunii Comitetului Tehnic 1.3 – secțiunea de Sustenabilitate.

Am primit pe email confirmarea acceptării lucrării, cu mențiunea că în următoarele săptămâni voi primi și informarea privind susținerea în plen. Lucrarea ce prezintă prima evaluare sustenabilă din punct de vedere al conservării biodiversității la nivel național a fost extrem de apreciată la nivelul comitetului pentru elementele de noutate aduse și pentru prezentarea modului de rezolvare a aspectelor critice.”

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!