LOGIN

A.P.D.P. – Filiala București este una dintre cele 12 filiale ale Asociației Profesionale de Drumuri și Poduri din România.
Filiala București a obținut personalitate juridică prin Hotarâre Judecătorească în decembrie 2008 fiind astfel cea mai nouă Filială a A.P.D.P. România.

Membrii săi sunt în majoritate cu domiciliul sau sediul în Municipiul București însă avem și membrii din alte județe ale țării care au optat pentru înscrierea în această Filială.
A.P.D.P. – Filiala București a raportat la finele anului 2012 un număr de 210 membrii individuali și 135 membrii colectivi, persoane și societăți comerciale care activează sau care au preocupări în domeniul drumurilor și podurilor. Numărul membrilor ne situează pe primul loc ca mărime între Filialele A.P.D.P. România.

Ca structuri interne ale Filialei, înființate în anul 2012, amintim Clubul Tinerilor Ingineri, Clubul Doamnelor precum si Comitetele Tehnice teritoriale pe domeniile Poduri, Gestionarea patrimoniului rutier și Mediu.
Pe viitor sunt în plan și alte comitete cum ar fi Siguranța circulației, Terasamente și drumuri nepavate și Mobilitatea în zonele urbane.

În cadrul A.P.D.P. – Filiala București funcționează și una dintre cele patru Comisii de Atestare Tehnică ale A.P.D.P. România, comisie care atestă din punct de vedere tehnic societăți care își desfășoară activitatea în domeniul rutier, membre ale A.P.D.P. România.

Printre preocupările importante ale A.P.D.P. – Filiala București trebuie menționată și colaborarea intensă cu Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, Filiala București acordând o atenție deosebită tinerei generații de ingineri de drumuri și poduri.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!