LOGIN

Obiectivele principale ale Asociaţiei sunt :

- să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi economic a activităţilor proprii;
- să sprijine dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnice din domeniul rutier;
- să susţină formarea corpurilor de specialişti (experţi, verificatori etc.) şi să apere interesele lor conform regulamentelor specifice;
- să colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme şi organizaţii sau unităţi economice, sociale, profesionale;
- să se asocieze sau afilieze, după caz, la organisme similare naţionale şi internaţionale;
- să organizeze congrese, conferinţe, simpozioane şi schimburi de experienţă pe teme profesionale;
- să participe la manifestări tehnice similare din ţară şi străinătate;
- să promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice formă în ţară şi străinătate;
- să asigure protecţia profesională a membrilor săi – în acest scop va funcţiona un Consiliu de Onoare;
- să susţină şi să verifice activitatea de pregătire şi specializare a membrilor săi şi a învăţământului mediu şi superior de specialitate, prin forme de învăţământ adecvate;
- să sprijine şi să stimuleze activitatea de inventică;
- să organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociaţiei Mondiale de Drumuri (AIPCR);
- să propună şi să participe la elaborarea de legi, instrucţiuni, standarde, normative tehnice şi acte normative specifice domeniului;
- să colaboreze la elaborarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, în domeniul drumurilor şi podurilor;
- să creeze baze de date tehnice.

In Internet Explorer versions up to 8, things inside the canvas are inaccessible!